Het huis van werkvermogen vergroot de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers

Employability through Inuka Coaching

Het huis van werkvermogen  

Er zijn een hoop dingen die het welzijn en de vitaliteit van een medewerker beïnvloeden. Zo kun je denken aan de vanzelfsprekende aspecten als mentale en fysieke gezondheid en de werktaken, maar ook de click tussen de normen en waarden van het bedrijf én die van het individu spelen een rol. In de theorie van het ‘huis van werkvermogen’ wordt dit beeldend uitgelegd aan de hand van een huis met meerdere etages. Het werkt als volgt: als op één van deze etages een spreekwoordelijk brandje uitbreekt, dan heeft dit invloed op het dak en de zolder van het huis. En daar zit nu juist de inzetbaarheid van de medewerker. Laten we eens een rondleiding door het huis nemen en kijken wat voor brandjes of ongelukken er in de etages kunnen gebeuren.  

House of work ability Inuka Coaching

Begane grond: gezondheid  

Op de begane grond zit gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Dit is natuurlijk een belangrijke basis om je werk te kunnen doen. En als er iets mis is, dan kan dat een grote impact hebben. Als een medewerker bijvoorbeeld niet goed slaapt, dan heeft dat invloed op diens concentratievermogen en het energieniveau overdag. Of als iemand erg aan het piekeren is over werkzekerheid of een ziek familielid, dan heeft dit ook invloed op de focus. Het is dus erg belangrijk om hierbij stil te staan en de juiste maatregelen te treffen, mocht iemand hier tegenaan lopen.  

De eerste verdieping: competenties  

Op de eerste verdieping zit competenties (en ontwikkeling). Gedurende de loopbaan van elke medewerker veranderen er een hoop onderdelen zoals de taken, verantwoordelijkheden en systemen waarin wordt gewerkt. Het kan zijn dat door een nieuwe manier van werken, een medewerker extra begeleiding nodig heeft. Of bijvoorbeeld een nieuwe medewerker binnen een nieuw team, die moet leren omgaan met de manier van werken en de manier waarop in het team wordt samengewerkt. Als mensen zich niet vaardig genoeg voelen of kennis missen, kan dit leiden tot onzekerheid en stress. Die stress kan ervoor zorgen dat iemand zich misschien minder snel uitspreekt, zich terugtrekt of weinig proactief is. 

De tweede verdieping: waarden en drijfveren  

De tweede verdieping gaat over waarden en drijfveren. Dus: hoe zit het met de motivatie, het werkplezier en de normen en waarden van de medewerker?. Deze aspecten hebben invloed op de organisatiecultuur en hoe zeer de medewerker betrokken is bij het bedrijf. Als de normen en waarden niet overeen komen met de persoonlijke ideeën van het individu, dan kan dat wat wrijving veroorzaken. Bijvoorbeeld, als de medewerker duurzaamheid heel belangrijk vindt, maar binnen het bedrijfsproces er weinig tot niets wordt gedaan aan duurzaamheid, dan kan daar een intern conflict ontstaan. Als gevolg kan de medewerker zich minder betrokken voelt bij het bedrijf. Ook veiligheid en waardering spelen hierin een groot belang. Als een medewerker zich niet gewaardeerd voelt, kan het zorgen voor minder motivatie en uiteindelijk ook minder betrokkenheid.  

De derde verdieping: arbeid

De derde verdieping heeft vooral te maken met de werkzaamheden en de werkomgeving zelf. Vaak zie je dat de manager veel invloed heeft op het functioneren van een medewerker. Door een vage taakomschrijving kan een medewerker zich wat verdwaald voelen en taken uitstellen. Of als een manager elke dag op een taak gaat inchecken, gaat de medewerker zich gespannen voelen en constant gecontroleerd voelen, terwijl autonomie in de taken juist veel meer ruimte voor ontwikkeling kan geven. Door hierover in gesprek te gaan en uit te zoeken of er dingen in het dagelijkse reilen en zeilen mislopen, kan de medewerker hierin groeien.  

Vaak zie je in het model van het huis van werkvermogen ook een balkon of ‘brandtrap’ aan de buitenkant van het huis. Dit staat symbool voor de connectie tussen werk en de buitenwereld/privé. Er zijn verschillende invloeden van buitenaf zoals het sociale netwerk, familieomstandigheden en de maatschappelijke situatie. Voor een medewerker die bijvoorbeeld expat is, kan de afstand tot familie en vrienden een gemis geven en dat kan stress opleveren, wat ook meespeelt op de werkvloer.   

Voor een prettig werkleven zijn er dus een hoop trappen en verdiepingen te bewandelen. Hoe ga je daarmee om? Blijf in gesprek en zorg dat de juiste ondersteuning wordt geboden waar nodig. Voor een stevig dak, moet je eerst een stevige fundering hebben 😉. 

Wil je het welzijn van jouw medewerkers verbeteren?

Via Inuka Coaching kunnen jouw medewerkers een WHO-gevalideerde 5-minuten zelfscan doen. Op die manier ontdekken ze of ze veerkrachtig zijn of risico lopen op chronische stress, burn-out of langdurige uitval. Nadat ze de scan hebben gedaan, kunnen ze meteen een persoonlijke coach boeken. De één-op-één coaching sessie zijn online, anoniem en leveren meetbare resultaten: na 4 sessies verlaat 70% de risicogroep en wordt weer veerkrachtig.

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op of probeer meteen gratis via de knop "probeer gratis" bovenaan de pagina.

Vind je dit bericht interessant? Deel het met je connecties!

Related posts

Probeer Inuka Coaching nu gratis

Tijdens een demosessie geven wij je toegang tot onze omgeving en uitleg over onze dienstverlening. Na de sessie kun je onze diensten 14 dagen zelf uitproberen. 
Benodigde tijd voor de demo: 1 uur

Jouw privacy is ontzettend belangrijk voor ons! We zullen je data nooit delen met derden. Voor meer informatie, lees onze Privacy Policy

Verbeter het welzijn van jouw medewerkers

Download gratis toolkit (Engels)

Jouw privacy is ontzettend belangrijk voor ons! We zullen je data nooit delen met derden. Voor meer informatie, lees onze Privacy Policy

In deze case study

  • De Zorgcirkel
  • De 3 grootste uitdagingen binnen de Zorgcirkel
  • Hoe Inuka Coaching helpt
  • De ervaringen van een zorgmedewerker
  • Thema's die een rol spelen bij zorgprofessionals
  • The belangrijkste les
  • Top 3 tips voor HR managers in de zorg
  • Danielle's aanbevelingen
  • Over Inuka Coaching

Ontvang casestudy rechtstreeks in uw inbox!

Jouw privacy is ontzettend belangrijk voor ons! We zullen je data nooit delen met derden. Voor meer informatie, lees onze Privacy Policy